Tel: 054-21 08 91  Fraktfri leverans i hela landet

Close
Sök

Integritetspolicy

Walfrid Svenssons Möbler AB integritetspolicy

Vi på Walfrid Svenssons Möbler värnar om din personliga integritet. Här nedan förklarar vi hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter så det är viktigt att du tar del och förstår informationen och känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor eller funderingar.

§1 Integritetspolicy
Ansvariges namn och kontaktuppgifter:

Walfrid Svenssons Möbler AB
Att: Anders Eriksson
Nygatan 4
652 20 Karlstad
Tel.: + 46 054 210 891
Mail: info@walfrid.se


(Härefter: Walfrid) utför all datahantering (t.ex. datainsamling, bearbetning och överföring) enligt de lagstiftade föreskrifterna. Nedan förklaras vilka uppgifter som samlas in och hur de används och vidarebefordras samt vilka säkerhetsåtgärder Walfrid vidtar för att skydda dina uppgifter och hur du kan tillvarata dina rättigheter.

Kontakt/dataskyddsansvarig
Vid frågor om dataskydd och dina rättigheter som berörd person kan du kontakta Walfrid dataskyddsansvarige på:
Walfrid Svenssons Möbler AB
Att: Anders Eriksson
Nygatan 4
652 20 Karlstad

Insamling, användning och lagring av personuppgifter
När du använder Walfrid webbtjänster begär Walfrid olika uppgifter från dig, delvis även så kallade personuppgifter. Det gäller då information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person (hädanefter ”berörd person”).

Allmänt vid besök på Walfrid webbplatser
När du besöker Walfrid webbplatser överför du (av tekniska skäl) uppgifter till vår webbserver via din webbläsare. Följande uppgifter registreras under en pågående kommunikationsanslutning mellan din webbläsare och vår webbserver:

  • Datum och tidpunkt för begäran
  • Namn på den begärda sidan
  • Webbplats som sidan begärts ifrån
  • Åtkomststatus
  • Webbläsare och operativsystem som används
  • IP-adress för datorn som begär uppgifterna
  • Mängd överförda uppgifter


Av säkerhetsskäl, i synnerhet i syfte att förhindra angreppsförsök på vår webbserver, lagrar vi dessa uppgifter tillfälligt. Det går inte att dra några slutsatser om enskilda personer baserat på dessa uppgifter.
Ytterligare personrelaterad information registreras endast om du frivilligt ställer denna information till förfogande, t.ex. i samband med en orderläggning, förfrågan eller registrering. De personuppgifter som du ställer till förfogande används av Walfrid för att besvara dina frågor, bearbeta din beställning samt för den tekniska administrationen av webbsidorna, beroende på vilket område som uppgifterna berör.

Webbutik
När du besöker vår webbutik lagrar vi följande information för att fullgöra det slutna avtalet mellan dig och Walfrid eller för att genomföra åtgärder som föregår ett sådant avtal enligt artikel 6b i GDPR:

a) Beställning utan att skapa ett kundkonto
Vid en beställning via webbutiken begär vi in alla uppgifter som är nödvändiga för att ta emot och bearbeta beställningen. För detta ändamål använder vi obligatoriska fält: ditt fullständiga namn, din e-postadress, din postadress (fakturaadress och ev. särskild leveransadress). Dessa uppgifter används enbart för att bearbeta din beställning.

b) Kundkonto/registrering
Du kan även registrera dig hos Walfrid i samband med ditt köp. Då kopplar du ett lösenord till din e-postadress. Nästa gång du vill handla hos oss kan du enkelt logga in med dessa båda uppgifter. Några andra personuppgifter behöver du inte uppge. Walfrid lagrar dina uppgifter och skapar ett kundkonto som används för att registrera, genomföra och expediera dina beställningar. Walfrid behåller dina uppgifter för framtida beställningar så länge du väljer att fortsätta vara registrerad. Du har alltid rätt att visa, korrigera eller genom Walfrid försorg radera de uppgifter som registrerats i ditt namn.

c) Lagring av beställningsuppgifter
Om du överför uppgifter till Walfrid i samband med en beställning lagras dina uppgifter så länge de behövs för att expediera beställningen och i enlighet med de lagstiftade kraven på lagring av personuppgifter. Den förlängda lagringstiden för att uppfylla skyldigheterna att lagra uppgifter sker i enlighet med artikel 6c i GDPR.


Kontaktformulär
Om du kontaktar Walfrid via ett kontaktformulär på Walfrids webbplats lagras uppgifterna som du har angivit så att ditt meddelande ska kunna vidarebefordras till rätt kontaktperson. Detta sker i enlighet med artikel 6b i GDPR för att hantera din förfrågan. De uppgifter som du anger på ett kontaktformulär används aldrig för andra syften, framför allt inte för reklam. När din förfrågan har besvarats raderar vi din förfrågan och tillhörande personuppgifter.


Personligt konto
Skapandet av ett lösenordskyddat konto (personligt konto på Walfrid) ger dig tillgång till, resp. gör det enklare att använda tillgängliga funktioner som t.ex. webbutiken och returhantering online.
Följande uppgifter sparas då om dig: för- och efternamn, e-postadress, lösenord, adress, telefon- och/eller mobiltelefonnummer.
Dessa uppgifter lagras i databasen hos vår hostingleverantör.
Ditt konto kan när som helst raderas av dig själv med hjälp av funktionen ”Radera konto”.

Reklamation
Om du gör reklamationer online eller via mail så samlar vi in dina namn- och adressuppgifter samt angiven produkt för att utföra returer, eller evt. reparationsuppdraget i enlighet med artikel 6b i GDPR.
När reparationsuppdraget slutförts sparas dina uppgifter så länge som krävs enligt de lagstiftade kraven på lagring av personuppgifter. Den förlängda lagringstiden för att uppfylla skyldigheterna att lagra uppgifter sker i enlighet med artikel 6c i GDPR.


Nyhetsbrev
Du kan få Walfrids nyhetsbrev via e-post utan att uppge ditt namn genom att registrera dig med en e-postadress och i meddelandet uttryckligen lämna ditt medgivande.
När du skickat ditt medgivande via ett bekräftande e-postmeddelande använder Walfrid din e-postadress som mottagaradress för nyhetsbrev via e-post. Dessa nyhetsbrev ger dig regelbundet information om aktuella nyheter, erbjudanden och kampanjer. Denna databehandling sker med ditt samtycke i enlighet med artikel 6a i GDPR. Du kan när som avbeställa ditt abonnemang av nyhetsbrev.
 
§ 2 Vidarebefordran och radering av personuppgifter

Besök på Walfrid webbplats
De uppgifter som lagras när du besöker Walfrids webbplats (§ 1) vidarebefordras inte till tredje part.

Radering av kundkonto
Om du har registrerat ett kundkonto i Walfrid webbutik raderar Walfrid din registrering om du framför detta önskemål till dataskyddsansvarige (§ 6).


Kreditkontroll
Vårt företag kontrollerar regelbundet kunders kreditvärdighet, även befintliga kunders, vid tecknande av avtal och i särskilda fall då det finns ett legitimt intresse. För detta ändamål ska vi skicka ditt namn och kontaktuppgifter till www.businesscheck.se. Detta sker i enlighet med artikel 14 i GDPR.


Kontaktformulär
Ditt meddelande och tillhörande uppgifter sänds internt till rätt kontaktperson inom företaget. De uppgifter som du anger i kontaktformuläret vidarebefordras inte till tredje part såvida du inte informeras specifikt om detta.


Nyhetsbrev
Den e-postadress som du angav vid registreringen för nyhetsbrevet vidarebefordras inte till tredje part. Om du inte längre önskar få nyhetsbrevet (§ 5 nr. 3) raderas din e-postadress från distributionslistan.


Utlämnande av uppgifter till myndigheter och andra offentliga instanser
Dina uppgifter vidarebefordras endast till tredje part utanför Walfrid om behörig myndighet eller statligt verk kräver att uppgifterna lämnas ut. I sådana fall är Walfrid skyldig att efterkomma kravet.


 
§ 3 Säkerhetshänvisningar


1. Allmänna tekniska och organisatoriska åtgärder:
Walfrid har vidtagit en rad säkerhetsåtgärder som skyddar personuppgifterna på ett adekvat sätt och i tillräcklig omfattning.
Alla uppgifter som lagras hos Walfrid skyddas genom fysiska och tekniska åtgärder samt bestämda rutiner som säkerställer att endast särskilt behöriga personer får åtkomst till informationen i enlighet med denna dataskyddsförsäkran.
Walfrid webbplatser skyddas av en programvarubaserad brandvägg som förhindrar åtkomst från andra nätverk med uppkoppling mot Internet. Åtkomst till personuppgifter ges dessutom endast till anställda som behöver informationen för att utföra speciella arbetsuppgifter. Dessa medarbetare är utbildade på säkerhet och dataskyddsteknik och hanterar dina uppgifter på ett konfidentiellt sätt.


2. Säker överföring av uppgifter
Överföringen av dina personuppgifter i samband med en beställning via webbutiken sker med kryptering enligt industristandarden Secure-Socket-Layer (SSL-kryptering version 3).


3. Kontokortsuppgifter
De kontokortsuppgifter som du anger lagras inte av Walfrid, utan samlas in direkt av leverantören av betaltjänsten (Billmate) i krypterad form.


4. Lösenord
Du får aldrig lämna ut ditt lösenord för våra webbsidor till en utomstående. Var även noga med att regelbundet ändra lösenordet. När du lämnar ditt kundkonto i webbutiken ska du alltid logga ut och sedan stänga din webbläsare för att förhindra att obehöriga får åtkomst till ditt konto.
 
§ 4 Cookies
På grundval av § 15 kap. 3 i TMG skapar Walfrid användarprofiler för att utforma Walfrids webbsidor efter besökarnas behov, förutsatt att inte användaren invänder mot detta.


Användning av cookies
Vi använder ”cookies” på våra webbsidor. Det rör sig om textfiler med information om användning (besökta webbsidor, antal besökare, besökstider, vistelsens längd på enskilda sidor osv.), dvs. användarprofiler, som sparas på din hårddisk. Dessa användarprofiler anonymiseras och analyseras med en teknisk (statistisk) analysmetod (Google Analytics). Personuppgifter som namn, adress eller e-postadress sparas aldrig i dessa cookies.
Du kan förhindra att cookies lagras genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Följden kan dock bli att du inte kan se Walfrid alla webbsidor fullständigt och/eller på korrekt sätt.


§ 5 Dina rättigheter


1. Insyn
Du har när som helst rätt att få information om vilka uppgifter som lagrats om din person, varifrån de kommer och för vilket syfte uppgifterna bearbetas. För detta ändamål kontaktar du Walfrids dataskyddsansvarige (§ 6).


2. Invändning
Du kan när som helst invända mot framtida behandling av uppgifter som rör dig i enlighet med art. 21 i GDPR. Detta gäller i synnerhet om syftet med behandlingen är direktreklam. Skicka i så fall ett kortfattat e-postmeddelande till Walfrid (du behöver inte ange något skäl).


3. Ångra ett samtycke (t.ex. utskick av nyhetsbrev)
Du kan när som helst återta ditt medgivande som ger Walfrid rätt använda dina personuppgifter, t.ex. för utskick av Walfrid nyhetsbrev. Om du vill avbryta ditt abonnemang av nyhetsbrevet klickar du på länken ”Avbeställ nyhetsbrev” längst ned i ett av e-postmeddelandena med nyhetsbrev som du fått. I alla övriga fall ska du kontakta den dataskyddsansvarige hos Walfrid.


4. Ytterligare rättigheter
Du har rätt att få dina personuppgifter rättade, raderade eller begränsade för behandling, rätt att invända mot framtida behandling samt rätt till dataportabilitet.
Du som berörd person har rätt att klaga hos en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat du befinner dig i, din arbetsplats eller platsen för den förmodade överträdelsen utan att det påverkar andra domstolsprövningar, om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot dataskyddsbestämmelser.


5. Behörig tillsynsmyndighet
Vid klagomål gällande användning av dina personuppgifter kan du även vända dig till Walfrid behöriga tillsynsmyndighet:
Datainspektionen
Tel. 08-657 61 00
Mail datainspektionen@datainspektionen.se
Hemida datainspektionen.se
 

Villkor - Press

Följande villkor gäller för webbsidan (walfrid.se) som ägs eller licensieras av Walfrid. Genom att använda webbsidorna accepterar du att all användning sker i enlighet med följande villkor. Walfrid förbehåller sig rätten att ändra villkoren från tid till annan.
Walfrid reserverar sig för eventuella skrivfel och andra eventuella felaktigheter hos det material som presenteras på Walfrid's webbsidor. Walfrid förbehåller sig rätten att efter egen bedömning revidera Walfrid's webbsidor eller göra dem oåtkomliga. Walfrid ansvarar inte för sidor som är åtkomliga via länkar på Walfrid's webbsidor, eller för information på sådana länkade sidor.
Walfrid's webbsidor skyddas av tillämplig upphovsrättslagstiftning och internationella fördrag. Upphovsrätt till material som tillhandahålls på denna webbsida tillhör Walfrid, såvida annat inte anges. Information, namn och symboler på Walfrid's webbsidor som betecknar Walfrid's produkter och tjänster är varumärken som tillhör eller licensieras av Walfrid. Information på Walfrid's webbsidor, i form av exempelvis text, presentationer, grafiska illustrationer, bilder och ljud, får inte, om inte annat särskilt anges, återges, överföras, spridas eller lagras utan föregående skriftligt tillstånd från Walfrid. Sådan information får inte heller, utan Walfrid's föregående skriftliga tillstånd användas för kommersiellt syfte. Det är uttryckligen förbjudet att ändra innehållet på Walfrid's webbsidor.


Stäng